Servicii financiar-contabile

Servicii

I. Contabilitate primara

intocmire registru de casa, nota intrare receptie;
jurnale cumparari, vanzari, bonuri de consum etc.


II. Contabilitate financiara si de gestiune

inregistrarea cronologica a documentelor primare in articole contabile;
stabilirea TVA de plata/rambursat;
intocmirea registrului jurnal si a balantei de verificare lunare;
stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
intocmirea si depunerea bilantului contabil;
declaratii - intocmire si depunere etc


III. Salarizare si personal

calculul impozitelor si contributiilor datorate de salariati si de angajator;
intocmirea statelor de plata si a ordinelor de plata a impozitelor si contributiilor datorate;
bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate, CAS,fondului de somaj,fondurilor speciale.
intocmirea si depunerea anuala a fiselor fiscale pentru angajati;
inregistrarea si depunerea contractelor de munca,actelor aditionale si rezilierilor de contracte;
inregistrarea si completarea Registrului de evidenta a salariatilor.


IV. Servicii informatice

consultanta si suport in alegerea echipamentelor IT;
consultanta si suport in vederea achizitionarii programelor informatice de contabilitate, gestiune, salarizare, etc;
mentenanta hardware si software;
 

SC ACCOUNTING WORKFLOW MANAGEMENT SRL-D
  • Ec. Doica Rodrig
    Tel. 0723536078
  • Ec. Albu Ovidiu
    Tel. 0733918246
  • CUI 28435803
  • office@awmarad.ro